Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Đào tạo

  • 08/11/2021 10:39

  CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 22, KHOA NGOẠI NGỮ

  Dưới tình hình dịch bệnh chuyển biến liên tục, sinh viên trường Đại học An Giang phải dần làm quen với việc học qua các phần mềm trực tuyến, cũng như tham gia các hoạt động với hình thức online. Đây có thể trở thành khó khăn cho các bạn sinh viên năm nhất vì vừa bỡ ngỡ làm quen với môi trường Đại học nhưng bên cạnh đó cũng để lại những kỉ niệm đặc biệt cho Tân sinh viên khóa 22 trường Đại học An Giang.


  Xem thêm
  • 08/11/2021 10:40

  LỊCH THI CẢI THIỆN TUẦN 10,11,12

  Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng vừa phát hành Lịch thi cải thiện HK2 NH 2020 - 2021. Ngày thi cải thiện bắt đầu từ 13.11.2021 - 27.11.2021. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký Thi cải thiện, xem thông báo của Phòng Đào tạo để thực hiện.


  Xem thêm

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links