Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Hoạt động ngoại khóa

Điểm hẹn Hoa Kỳ

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-TPHCM phối hợp với Đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ. Không gian học tập này được đặt tại Thư viện trường Đại học An Giang và cung cấp hơn 100 quyển sách in, 300 sách điện tử về văn hóa, xã hội, kinh tế và khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ. Đây còn là nơi tổ chức mô hình học tập tương tác với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại như TV có kết nối Internet, máy đọc tài liệu điện tử và laptop. Điểm hẹn Hoa Kỳ được mong đợi sẽ giúp giảng viên, sinh viên và người dân An Giang có một nơi để trao đổi ý tưởng và kiến thức, nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng xã hội, tìm hiểu văn hóa Hoa Kỳ và các thông tin cơ hội du học.

Một số các hoạt động của Điểm hẹn Hoa Kỳ

Sinh hoạt chuyên đề “Ngày hội tìm hiểu ẩm thực Hoa Kỳ”
Ngày 19 tháng 7 năm 2020, Thư viện phối hợp với Đoàn khoa Ngoại ngữ và Câu lạc bộ tiếng Anh triển khai hoạt động "Tìm hiểu văn hóa Hoa Kỳ" với chủ đề "Ngày hội tìm hiểu ẩm thực Hoa Kỳ". Chương trình đã thu hút gần 200 lượt sinh viên đến giao lưu, tìm hiểu.

Sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục môi trường ở Hoa Kỳ”

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Giáo dục môi trường ở Hoa Kỳ” được tổ chức vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020, tại thư viện tầng 3 trường ĐHAG. Chương trình do Thư viện, Đoàn Khoa Ngoại ngữ và Câu lạc bộ tiếng Anh phối hợp tổ chức với sự tham gia của đội ngũ truyền thông, kỹ thuật của e-Group và hơn 80 bạn sinh viên các khoa trong trường. 

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links