Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Hoạt động hợp tác / Học bổng

Dành cho sinh viên

Học bổng

Quốc gia

Ghi chú

Chương trình học bổng của Đại học Chang Gung

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-cua-dai-hoc-chang-gung-dai-loan

Chương trình học bổng Toshiba năm 2021

Nhật Bản

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-toshiba-nam-2021

Học bổng Thạc sĩ ngành "Trung Hoa học" - Đại học Văn Hóa Trung Hoa

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-thac-si-nganh-trung-hoa-hoc-dai-hoc-van-hoa-trung-hoa-dai-loan

Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh GBA Business Challenge 2021 bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Việt Đức

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-gba-business-challenge-2021

Học bổng của chính phủ Ấn Độ, bao gồm các chương trình: General Scholarship Scheme (GSS), Education Exchange Programme (EEP), Mekong Ganga Cooperation (MGC) và ICCR Scholarship Scheme for Indian Culture (SSIC) trong năm học 2021-2022

Ấn Độ

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-chinh-phu-do

Chương trình học bổng TEEP và các học bổng khác của Đại học Quốc lập Kim Môn (ĐH Kim Môn)

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/webinar-ve-hoc-bong-teep-va-cac-chuong-trinh-hoc-bong-khac-tai-dai-hoc-quoc-lap-kim-mon

Chương trình học trực tuyến "Summer in Japan (SIJ) 2021 Online Program" do Đại học Kyushu tổ chức

Nhật Bản

https://exro.agu.edu.vn/vi/chuong-trinh-hoc-truc-tuyen-summer-japan-sij-2021-online-program

Chương trình học bổng Thạc sĩ về Hành chính công và Quản trị hiệu quả (Chương trình Helmut Schmidt) của DAAD

Đức

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-helmut-schmidt-cua-daad

Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2021

Australia

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-chinh-phu-australia-nien-khoa-2021

Học bổng TEEP 2020 (Taiwan Experience Education Program) của Đại học Quốc lập Kim Môn

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/hoc-bong-teep-cua-dai-hoc-quoc-lap-kim-mon-dai-loan

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links