Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Hoạt động hợp tác / Học bổng

Dành cho giáo viên

Học bổng

Quốc gia/

Tổ chức

Link thông tin chi tiết

Học bổng Elite dành cho giảng viên của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc Gia Pingtung (NPUST)

Đài Loan.

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-elite-danh-cho-giang-vien

Chương trình học bổng của Đại học Chang Gung

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-cua-dai-hoc-chang-gung-dai-loan

Chương trình học bổng Toshiba năm 2021

Nhật Bản

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-toshiba-nam-2021

Chương trình học bổng United Board Faculty 2022-2023

United Board (USA)

https://unitedboard.org/programs/faculty-development/faculty-scholarship-program/

Học bổng Thạc sĩ ngành "Trung Hoa học" - Đại học Văn Hóa Trung Hoa

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-thac-si-nganh-trung-hoa-hoc-dai-hoc-van-hoa-trung-hoa-dai-loan

Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh GBA Business Challenge 2021 bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA)

Đức

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-cuoc-thi-y-tuong-kinh-doanh-gba-business-challenge-2021

Học bổng của chính phủ Ấn Độ, bao gồm các chương trình: General Scholarship Scheme (GSS), Education Exchange Programme (EEP), Mekong Ganga Cooperation (MGC) và ICCR Scholarship Scheme for Indian Culture (SSIC) trong năm học 2021-2022

Ấn Độ

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-chinh-phu-do

Chương trình học bổng TEEP 2021 và các học bổng khác của Đại học Quốc lập Kim Môn (ĐH Kim Môn)

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/webinar-ve-hoc-bong-teep-va-cac-chuong-trinh-hoc-bong-khac-tai-dai-hoc-quoc-lap-kim-mon

Chương trình Học bổng Fulbright:

1. Học bổng Thạc sĩ toàn phần, Năm học 2022-2023

2. Học bổng Trợ giảng tiếng Việt tại Hoa Kỳ

3. Chương trình Chuyên gia Fulbright

Hoa Kỳ

https://exro.agu.edu.vn/vi/chuong-trinh-hoc-bong-fulbright

Chương trình học bổng của Chính phủ Australia (nhập học năm 2022)

Australia

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-chinh-phu-australia-2021

Chương trình Học bổng Hubert H. Humphrey năm học 2021-2022

Hoa Kỳ

https://exro.agu.edu.vn/vi/chuong-trinh-hoc-bong-hubert-h-humphrey-nam-hoc-2021-2022

European Commission Scholarship

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-tien-si-va-nghien-cuu-sinh-sau-tien-si-cua-cac-chuc-chau-au

1. Học bổng Marie Sklodowska - Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/msca-if-call-2020-applications-are-open-europes-most-prestigious-postdoctoral

2. Học bổng MSCA Innovative training network (MSCA INT) Horizon 2020

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/how-obtain-funding-europe-international-phd-student

3. Chương trình ERC Advanced Grant - ERC-2020

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/2020-erc-advanced-grant-call-open-application

4. Chương trình Áo - VIP-2 Postdoctoral fellowship program in molecular life science Vienna Biocenter

Áo

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/austria-vip-2-postdoctoral-fellowship-program-molecular-life-sciences-vienna

5. Chương trình Regular fellowships and Junior fellowships at the Hanse - Wissenschaftskolleg HWG

Đức

link:https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/germany-regular-fellowships-junior-fellowships-hanse-wissenschaftskolleg

6. Chương trình EIT Food Innovator fellowship

European Commission Scholarship

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/eit-food-innovator-fellowship-open-application

7. Chương trình Quỹ Newton

European Commission Scholarship

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/newton-fund-impact-scheme-institutional-links-indonesia-thailand-eligible

Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2020 theo Công văn số 283/TB-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên Bang Nga

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lien-bang-nga-nam-2020

Chương trình học bổng Thạc sĩ về Hành chính công và Quản trị hiệu quả (Chương trình Helmut Schmidt) của DAAD

Đức

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-helmut-schmidt-cua-daad

Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2021

Australia

https://exro.agu.edu.vn/vi/thong-bao-hoc-bong-chinh-phu-australia-nien-khoa-2021

Học bổng TEEP 2020 (Taiwan Experience Education Program) của Đại học Quốc lập Kim Môn

Đài Loan

https://exro.agu.edu.vn/vi/hoc-bong-teep-cua-dai-hoc-quoc-lap-kim-mon-dai-loan

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links