Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

THÔNG ĐIỆP NĂM HỌC 2021 – 2022 - KHOA NGOẠI NGỮ

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có năng lực và phẩm chất chuyên môn, năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, Khoa Ngoại ngữ tự hào là đơn vị đào tạo uy tín, được hàng nghìn sinh viên, học viên và giáo viên lựa chọn để học tập và nâng cao trình độ. Trong năm học 2021-2022, Khoa Ngoại ngữ sẽ tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo (CTĐT), nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đăng ký kiểm định 02 CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, thực tập nghề nghiệp, … sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiệu quả, nhằm phát triển toàn diện về phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và tư duy sáng tạo để thành công trong học tập và công việc tương lai trong môi trường đa văn hóa và hội nhập quốc tế.

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links