Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đầy đủ năng lực và phầm chất chuyên môn, năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ Anh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Phấn đấu tới năm 2030, Khoa Ngoại ngữ trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ Anh với các chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Giá trị cốt lõi

Tận tâm – Chính trực – Sáng tạo

Triết lý giáo dục

Kiến tạo – Khai phóng

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links