Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

I. Giới thiệu chung

1. Lịch sử hình thành

Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trực thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn này thành lập theo Quyết định số 578/QĐ/UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang và Quyết định số 1753/QĐ- ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang. Cùng với sự hình thành và phát triển của Khoa Ngoại Ngữ, dựa trên phân công của Khoa, Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoạt động và hoạch định ra phương hướng, nhiệm vụ của Bộ môn trong mỗi năm học.

2. Chức năng và nhiệm vụ

- Quản lý các học phần PPGD tiếng Anh.
- Quản lý các học phần kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
- Quản lý Câu lạc bộ nói tiếng Anh (ESC).
- Quản lý Dạ hội Mùa Xuân (Spring Festival).
- Tổ chức thi Nghiệp vụ SP cho sinh viên SPCĐ/ĐH hàng năm.
- Quản lý các lớp CĐSPTA và ĐHSPTA về mặt chuyên môn.
- Phối hợp với BM Ngôn ngữ học và Dịch Thuật Tiếng Anh trong việc tổ chức Hội nghị Học tốt hằng năm.
- Chuyên trách các hội thảo về PPGD tiếng Anh.

II. Các hoạt động chuyên môn

1. Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Tận dụng cơ sở hiện có (trường Phổ thông Thực hành Sư phạm), dưới sự chỉ đạo và phân công của nhà trường, hàng năm Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức cho tất cả sinh viên năm nhất và năm ba chuyên ngành Sư phạm Anh hệ cao đẳng và đại học tham gia các khóa rèn luyện nghiệp vụ sư phạm vào học kỳ 1 và 2. Qua các khóa rèn luyện này, sinh viên có cơ hội thực hành soạn các giáo án tiếng Anh theo các giáo trình được giảng dạy tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra, các em còn được dự giờ các giáo viên giàu kinh nghiệm đang giảng dạy tiếng Anh tại trường Phổ thông thực hành sư phạm, học cách đứng lớp, cách xử lý các tình huống sư phạm và đánh giá các tiết dạy. Những kinh nghiệm quý báu này sẽ là hành trang vô giá cho các em trước khi chính thức tham gia các đợt kiến tập và thực tập sư phạm.

2. Công tác kiến tập sư phạm

Hằng năm, hòa cùng không khí kiến tập sư phạm của cả trường, đặc biệt là của Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học An Giang tổ chức cho các sinh viên chuyên ngành sư phạm Anh (cả hệ cao đẳng và đại học) tham gia khóa kiến tập tại các trường Tiểu học và THPT trên địa bàn tỉnh vào học kỳ 3 (đối với hệ cao đẳng) và học kỳ 5 (đối với hệ đại học). Trong khóa kiến tập, các em được về các trường đạt chuẩn, trường điểm để dự giờ các giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy. Qua các tiết dự giờ và bài thu hoạch sau đợt kiến tập, các em có thể học được các kinh nghiệm về soạn giáo án, cách tổ chức lớp học,v.v… để chuẩn bị tốt hơn cho thực tập tốt nghiệp.

3. Công tác thực tập sư phạm

Xuân về cũng là lúc các em sinh viên năm cuối chuyên ngành sư phạm Anh bận rộn chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp. Sinh viên hệ đại học về các trường THPT tại các huyện, thị và trên địa bàn thành phố Long Xuyên để thực tập giảng dạy. Sinh viên hệ cao đẳng hoàn thành thời gian thực tập tốt nghiệp tại các trường tiểu học trọng điểm trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Trong suốt đợt thực tập kéo dài hơn 8 tuần này, các em được soạn giảng, thực tập giảng dạy, lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn cũng như sự hỗ trợ từ phía các giáo viên phương pháp giảng dạy của Khoa để có thể đạt được kết quả tốt nhất và trở thành những nhà giáo thật sự sau khi kết thúc khóa học tại trường Đại học An Giang.

III. Các khóa đang đào tạo và cố vấn học tập

STT Lớp Niên khóa Sĩ số CVHT
1 DH19AV 2018 - 2022 47 Nguyễn Thị Nhật Minh
2 DH20AV 2019 - 2023 62 Trương Như Ngọc
3 DH21AV 2020- 2024 104 Huỳnh Chí Xuân Huyên
4 CD44AV 2018 - 2021 21 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5 DL15AV 2019 - 2021 40 Nguyễn Thị Thùy Dao
6 DL16AV 2020 - 2022 34 Phan Thị Minh Tuyền

IV. Nhân sự

 • TS. BÙI LÊ DIỄM TRANG

  Trưởng bộ môn

  - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Queensland, Australia (Thạc sĩ)
  - Ngôn ngữ ứng dụng, Đại học Victoria of Wellington (Tiến sĩ)

  Email: bldtrang@agu.edu.vn

 • ThS. NGÔ NGỌC HÒA

  Phó trưởng bộ môn

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: nnhoa@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

  Giảng viên

  - Sư phạm Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh, Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Tp HCM (Thạc sĩ)

  Email: ntanguyet@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ NHẬT MINH

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ntnminh@agu.edu.vn

 • ThS. LÝ THỊ THANH TRÚC

  Giảng viên

  - Sư phạm tiếng Anh - Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh , Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)
  - Ngôn ngữ học (Thạc sĩ nghiên cứu), Macquarie University (Thạc sĩ)
  - Ngôn ngữ học - Macquarie University (Nghiên cứu sinh)

  Email: ltttruc@agu.edu.vn

 • ThS. PHAN THỊ MINH TUYỀN

  Giảng viên

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Applied Linguistics, The University of Queensland, Australia (Thạc sĩ)

  Email: ptmtuyen@agu.edu.vn

 • TS. NGUYỄN THỊ THÙY DAO

  Giảng viên

  - Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)
  - English Language Teaching, Đại học Assumption, Thái Lan (Tiến sĩ)

  Email: nttdao@agu.edu.vn

 • ThS. TRƯƠNG NHƯ NGỌC

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sĩ)

  Email: tnngoc@agu.edu.vn

 • ThS. HUỲNH CHÍ XUÂN HUYÊN

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sĩ)

  Email: hcxhuyen@agu.edu.vn

 • ThS. TRẦN THỊ BÍCH DUNG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sĩ)

  Email: ttbdung@agu.edu.vn

 • ThS. BÙI THỊ THÙY TRANG

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sĩ)

  Email: btttrang@agu.edu.vn

 • ThS. LÊ ĐỖ THÁI

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ldthai@agu.edu.vn

 • ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Thạc sĩ)

  Email: ntnanh@agu.edu.vn

 • ThS. LƯ THỊ THU NGUYỀN

  Giảng viên

  - Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sĩ)

  Email: lttnguyen@agu.edu.vn

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links