Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Pháp - Trung - Nhật

I. NHIỆM VỤ

Bộ môn Pháp-Trung-Nhật chịu trách nhiệm giảng dạy ngoại ngữ 2 bao gồm tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật cho sinh viên học trường Đại học An Giang.

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá Pháp, Trung Quốc và Nhật.
- Sinh viên hoàn thành học phần 1 và 2 đạt được năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết).
- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình đào tạo khác.

III. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 • ThS. HUỲNH LÊ THIÊN TRÚC

  Phó trưởng bộ môn

  - Sư phạm Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM (Cử nhân)
  - Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học An Giang (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM (Thạc sĩ)

  Email: hlttruc@agu.edu.vn

 • ThS. CHÂU NGỌC YẾN LÊ

  Giảng viên

  - Ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM (Cử nhân)
  - Lý luận và Phương pháp Dạy học Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM (Thạc sĩ)

  Email: cnyle@agu.edu.vn

 • CN. LƯ QUỐC ĐỐNG

  Giảng viên

  - Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM (Cử nhân)

  Email: lqdong138@gmail.com

 • ThS. HUỲNH THỊ TỐ NGA

  Giảng viên

  - Giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai, Trường Đại học Quốc gia ChengChi, Đài Loan (NCS)

  Email: httnga@agu.edu.vn

Announcements

Learning Resources

 • English
 • English
 • Chinese

Party - Associations

Links