Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Cựu sinh viên

Thông tin Cựu sinh viên

Thân chào các bạn Cựu Sinh viên, 

Nhằm tăng cường sự kết nối với sinh viên tốt nghiệp từ các khóa đào tạo của Khoa Ngoại ngữ cũng như mong muốn thu thập thông tin liên hệ với mục đích kết nối Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa Ngoại ngữ để chia sẻ thông tin; Kết nối sức mạnh; Hỗ trợ cùng phát triển; Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường và Góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang. 

Các bạn điền thông tin tại đây nhé!

Link: https://forms.gle/GqZoPf5BAGfULfBb8
 

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links