Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023

Vào lúc 9h sáng ngày 8/10/2022, Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng hình thức trực tuyến.

 

Đề tài do sinh viên Trịnh Thúy Uyên, lớp DH20AV thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Thị Thanh Huế, với tên đề tài: “Nhận thức của sinh viên chuyên Anh về việc học kỹ năng nói tiếng Anh qua những khóa học trực tuyến tại trường Đại học An Giang”.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương, hội đồng đã đánh giá cao tính thiết thực của đề tài và sự cố gắng của sinh viên Trịnh Thúy Uyên trong thực hiện nghiên cứu khoa học khi đang là sinh viên năm cuối ở giảng đường đại học.

 

Các thầy cô thành viên trong Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết và hữu ích giúp chủ nhiệm đề tài có thể chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương nghiên cứu của mình.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 80.71/100 điểm, và Hội đồng đồng ý cho sinh viên Trịnh Thúy Uyên tiến hành thực hiện đề tài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links