Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Vào lúc 9h sáng ngày 2/7/2022, Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng hình thức trực tuyến.

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu về trải nghiệm và quan điểm của sinh viên chuyên Anh việc sử dụng hoạt động nhóm như một hình thức học tiếng Anh trong các lớp Anh văn chuyên ngành tại Việt Nam”.

Đề tài do sinh viên Nguyễn Thị Minh Hạnh, lớp DH20AV thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Bùi Lê Diễm Trang. Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày đề cương, hội đồng đã đánh giá cao nỗ lực của sinh viên Nguyễn Thị Minh Hạnh khi em hiện là sinh viên năm 3 nhưng có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, em Hạnh lại là sinh viên đầu tiên tiên phong thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở Khoa Ngoại ngữ trong những năm gần đây.

Để đề tài phù hợp hơn với phạm vi nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chỉnh sửa tên đề tài thành: “Nghiên cứu về trải nghiệm và quan điểm của sinh viên chuyên Anh về hoạt động nhóm trong lớp học tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học An Giang”. Ngoài ra, Hội đồng cũng có những góp ý khác cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82.7/100 điểm, và Hội đồng đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Minh Hạnh tiến hành thực hiện đề tài.

Thùy Dao


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links