Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG

Các bạn sinh viên và các anh chị Học viên vào xem các Hướng dẫn, Quy định về việc Thi trực tuyến của Trường:
  • Thi tự luận có giám sát và tự luận đề mở không có giám sát sử dụng máy tính (tại đây)
  • Thi tự luận có giám sát và tự luận đề mở không có giám sát sử dụng điện thoại (tại đây)
  • Thi vấn đáp trực tuyến sử dụng máy tính (tại đây)
  • Thi vấn đáp trực tuyến sử dụng điện thoại (tại đây)
  • Mẫu giấy làm bài thi (tại đây)
  • Nếu bạn đăng ký không thi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký (tại đây) (hạn chót đăng ký trước 2 ngày theo lịch thi). Trường hợp dự thi thì không cần điền mẫu này.

  • Link group zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/dmahxs435

 


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links