Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Tập huấn Giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho kỹ năng Nói và Viết

Trong 2 ngày 04-05/12/2021, 15 giảng viên khoa Ngoại ngữ Đại học An Giang đã tham gia lớp tập huấn online về Giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho kỹ năng Nói và Viết (Propell Teacher Workshop for the TOEIC Test – Speaking & Writing) do tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức.

Tập huấn Giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC

cho kỹ năng Nói và Viết

     Trong 2 ngày 04-05/12/2021, 15 giảng viên khoa Ngoại ngữ Đại học An Giang đã tham gia lớp tập huấn online về Giảng dạy Tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho kỹ năng Nói và Viết (Propell Teacher Workshop for the TOEIC Test – Speaking & Writing) do tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức.

     Thông qua tập huấn, giảng viên tích lũy thêm được kinh nghiệm giảng dạy thông qua các kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy cập nhật được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên (Master trains). Khóa tập huấn này giới thiệu chi tiết về định dạng bài thi và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo đinh hướng bài thi TOEIC Speaking & Writing quốc tế.

 

                                                                                                                                                                                            Thiên Trúc


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links