Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Phát triển tính lưu loát của sinh viên trong sử dụng tiếng Anh

   Vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, mặc dù lịch công tác của giảng viên Khoa Ngoại ngữ rất bận rộn nhưng vẫn thu xếp để tham dự Hội thảo trực tuyến rất hữu ích về các hoạt động cải thiện tính lưu loát của sinh viên trong sử dụng tiếng Anh do Paul Metzger, Chuyên gia Anh Ngữ, trình bày.

Người tham dự xem video thuyết trình TED

   Sau khi người tham dự xem video bài thuyết trình TED có câu hỏi hướng dẫn của diễn giả, Paul đã chia sẻ các chức năng của bán cầu não trái và phải. Sau đó, người tham dự làm một bài kiểm tra nhỏ để biết phong cách học của mình như Loại 1 (đồng cảm), Loại 2 (phân tích), Loại 3 (thực hành), hay Loại 4 (năng động). Người tham dự cũng được phân vào các phòng thảo luận nhỏ để bàn về phong cách học của mình. Sau khi thảo luận 15 phút, họ tiếp tục tham gia buổi thảo luận lớn ở phòng chính.

Người tham gia ở phòng thảo luận nhóm nhỏ

 

Người tham gia thảo luận ở phòng chính

   Kế đến, Paul giới thiệu các bước của một bài học tăng cường tính lưu loát của sinh viên trong sử dụng tiếng Anh. Các bước này gồm Động lực (như các câu hỏi về trải nghiệm hay ý kiến, trò chơi trên trang Web Kahoot, các bài kiểm tra nhỏ trên trang Quizlet, trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện, chương trình TV, v.v.), Thông tin (như trình bày bài dạy, nhận ra điểm văn phạm để dạy từ bước Động lực, trình bày thông tin theo diễn dịch hay quy nạp, v.v.), Thực hành (như lặp lại, bài tập văn phạm từ thực hành có kiểm soát đến ít kiểm soát, v.v.), và Áp dụng (như: tạo ra bài hội thoại, kể chuyện, viết luận, v.v.). Người tham dự một lần nữa làm việc theo nhóm nhỏ nhưng lần này họ soạn giáo án để dạy điểm văn phạm ‘thì quá khứ đơn’ theo cách phát triển tính lưu loát của người học. Có nhiều ý tưởng rất thú vị của các giáo viên trường trung học phổ thông. Thầy Khoa, Trưởng Bộ môn tiếng Anh Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thị Hưởng sử dụng kể chuyện cho bước Động lực. Ngoài ra, cô Hương, giáo viên tiếng Anh Trường Trung học phổ thông Phú Tân sử dụng trò chơi trong bước Động lực và từ đó nhận ra thì quá khứ đơn. Chuyên gia Anh Ngữ Paul đã đánh giá cao những đóng góp quý báu của người tham dự. Mặc dù buổi hội thảo chỉ trải qua ba giờ, nhưng đã mang đến cho người tham dự những kiến thức hữu dụng về phong cách học và phương pháp giảng dạy để tăng cường tính lưu loát của người học trong sử dụng tiếng Anh.

Các bước của một bài học tăng cường tính lưu loát của sinh viên khi sử dụng tiếng Anh

 

Người tham gia chụp hình lưu niệm

Người viết: Nguyễn Đức Hạnh


HÌNH ẢNHAnnouncements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links