Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Ngành Sư phạm tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

  Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM, đạt chuẩn kiểm định chất lượng ngành Sư phạm tiếng Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

 


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links