Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

LỊCH THI CẢI THIỆN TUẦN 10,11,12

Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng vừa phát hành Lịch thi cải thiện HK2 NH 2020 - 2021. Ngày thi cải thiện bắt đầu từ 13.11.2021 - 27.11.2021. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký Thi cải thiện, xem thông báo của Phòng Đào tạo để thực hiện.

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ  II, năm học 2020 – 2021 -Hình thức trực tuyến)

-----------------------------------

 - Phòng Đào tạo Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ II, năm học: 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến như sau:

 1/ Sinh viên xem và theo dõi lịch thi trên trang Regis – Phòng Đào tạo

 2/. Ngày thi: 13, 20, 21 và 27/11/2021.

 3/ Ngày đăng ký: Từ ngày 25/10/2021

 3/ Hình thức đăng ký: Online. Sinh viên đăng ký thi cải thiện theo địa chỉ:

 Email: caithienonline@agu.edu.vn

 Mẫu đăng ký:

 Họ tên: ............................................................................................................   MSSV: ......

 Lớp: ...............................................................    Khoa ........................................... ..............

 Email: ......................................................................................... Điện thoại: .....................

 Tên học phần đăng ký: .....................................................................................................

 Mã số học phần: ............................................................................ Số TC: ..................

 

4/ Phòng Đào tạo thông báo lệ phí cần đóng thi cải thiện cho sinh viên đã đăng ký.

 5/ Sinh viên chuyển khoản (lệ phí thi) theo địa chỉ:

           - Số tài khoản: 015. 100. 001 21 64

           - Tên tài khoản: Trường Đại học An Giang

           - Ngân hàng: TMCP Ngoại thương, chi nhánh An Giang

 Nội dung bắt buộc cần ghi rõ:    - Mã số sinh viên:..........   - Mã học phần đăng ký thi:.......  - Số ĐT:..............

 6/ Thời gian sinh viên chuyển lệ phí thi phải trước ngày thi  2 ngày.

 7/ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Kế hoạch – Tài vụ cập nhật danh sách và tổ chức thi.

 - Điện thoại liên hệ: - Cô Hoàng (Phòng KH-TV): 0947. 711. 344

- Thầy Thạnh (Phòng Khảo thí): 0943. 789. 808

- Thầy Công (Phòng Đào tạo): 0908. 13. 13. 54

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chi tiết Thông báo và Lịch thi, mời các bạn xem file đính kèm. Chúc các bạn thi tốt!

 

 

Các bạn Sinh viên xem thông Thân!


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links