Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện Quyết định số 336-QĐ/ĐU ngày 08/11/2021 của Đảng ủy trường Đại học An Giang, vào lúc 15h ngày 27/11/2021, tại phòng 222, Chi bộ 11 đã tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Xuân Huệ, giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thanh Huế - Bí thư Chi bộ 11 và các đồng chí Đảng viên của Chi bộ 11.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm và thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Trần Thị Thanh Huế - Bí thư Chi bộ 11  đọc Quyết định kết nạp Đảng viên mới.

Đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Thị Xuân Huệ nhận Quyết định kết nạp. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên chi bộ 11, đảng viên mới đọc lời tuyên thệ. Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Bí thư thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ 11 phổ biến những nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên và phân công 02 đồng chí đảng viên chính thức  hướng dẫn và giúp đỡ đồng chí Xuân Huệ trong năm đầu tiên.

 

Đảng viên trong Chi bộ chụp hình lưu niệm.

 

Viết bài: Thiên Trúc

Hình ảnh: Minh Tuyền - Bích Dung

 


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links