Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Khoa Ngoại ngữ tổ chức các buổi sinh hoạt tiếng Anh năm học 2021 - 2022

Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi sinh hoạt tiếng Anh hàng tuần từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến ngày 28 tháng 05 năm 2022 dành cho các bạn sinh viên đam mê tiếng Anh. Khi tham dự, sinh viên sẽ được các bạn cộng tác viên (CTV) hướng dẫn tham gia nhiều hoạt động:

 chơi game, thảo luận chủ đề yêu thích, sắm vai, tranh luận, thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm học tập, tư vấn phương pháp học tập tiếng Anh, v.v. Ngoài ra, khi tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, sinh viên còn được cộng điểm rèn luyện có ích cho việc xét học bổng khuyến khích học tập ở mỗi học kỳ. Các bạn sinh viên sẽ được thông báo nội dung và thời gian hoạt động của mỗi buổi sinh hoạt tiếng Anh.

      Do dịch bệnh Covid-19 nên các buổi sinh hoạt tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ được thực hiện trực tuyến qua phần mềm Zoom hoặc Google Meet. Khi hết dịch Covid-19, các buổi sinh hoạt này sẽ được thực hiện trực tiếp và trực tuyến tùy thuộc vào những mục đích khác nhau của mỗi buổi sinh hoạt.

      Trong thời gian tới, nếu các bạn yêu thích tiếng Anh muốn làm cộng tác viên, xin liên hệ với Văn phòng Khoa Ngoại ngữ để được hỗ trợ các bước thực hiện. Bên cạnh đó, nhóm chuyên trách sẽ đề ra lịch hoạt động cụ thể để các bạn dễ theo dõi và tham gia các buổi sinh hoạt tiếng Anh đầy đủ, góp phần giải thiện vốn tiếng Anh của mình.

Bạn Nhân, lớp Sư phạm Toán, trình bày về chủ đề 'School Life'

Buổi chia sẻ học thành ngữ và từ lóng của bạn Hồ Thị Tuyết Hồng (19AV) và bạn Trần Thị Hồng Ngọc (20AV)

Tiến sĩ Aaron, giảng viên Trường Đại học Assumption, Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm học tập 'Don't be shy.'

Các sinh viên chụp hình lưu niệm

 


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links