Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Hội thảo khoa học chuyên đề “Công bố quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và dạy-học Tiếng Anh”

Ngày 10/9, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Công bố quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và dạy-học Tiếng Anh”. Hội thảo nhằm nâng cao khả năng xuất bản nghiên cứu khoa học của Trường ĐHAG trên các tạp chí quốc tế.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Trần Thị Thanh Huế – Trưởng khoa Ngoại ngữ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của xuất bản nghiên cứu khoa học trong việc dạy và học Ngoại ngữ; đồng thời cô cảm ơn sự đóng góp của các diễn giả và các đại biểu tham dự Hội thảo.    


Tại Hội thảo, TS. Bùi Lê Diễm Trang đã trình bày khái quát các nội dung liên quan đến việc viết và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, dạy – học Tiếng Anh: cách tiếp cận và chiến lược; TS. Nguyễn Thị Thùy Dao và ThS Dương Thị Diễm Phúc giới thiệu về cách viết tóm tắt trong bài báo và các thể loại tóm tắt; TS. Phan Thị Thanh Huyền trình bày về cách tiếp cận và thực hiện đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội nhân văn. 


Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các nội dung về đăng bài trên các tạp chí quốc tế; một số kỹ năng, kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế; về cách tham gia đề tài và chuẩn bị hồ sơ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 


Đặc biệt, đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe TS. Neal Waddell trình bày cách viết bài báo để được công bố, cách trình bày câu chữ trong từng phần của bài báo, những lỗi cần tránh khi viết câu, đoạn văn, diễn giải ý của tác giả khác. TS. Neal Waddell còn thảo luận và chỉnh sửa bài báo của người tham dự. 

TS Trần Thị Thanh Huế – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang phát biểu khai mạc Hội thảo

TS Trần Thị Thanh Huế – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang phát biểu khai mạc Hội thảo

 

TS. Bùi Lê Diễm Trang trình bày cách viết và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, dạy – học Tiếng Anh: cách tiếp cận và chiến lược

TS. Bùi Lê Diễm Trang trình bày cách viết và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, dạy – học Tiếng Anh: cách tiếp cận và chiến lược

 

 TS. Nguyễn Thị Thùy Dao và ThS Dương Thị Diễm Phúc trình bày cách viết tóm tắt trong bài báo và các thể loại tóm tắt

 TS. Nguyễn Thị Thùy Dao và ThS Dương Thị Diễm Phúc trình bày cách viết tóm tắt trong bài báo và các thể loại tóm tắt

 

TS.  Neal Waddell trình bày cách viết bài báo để được công bố

TS.  Neal Waddell trình bày cách viết bài báo để được công bố

 

TS. Phan Thị Thanh Huyền trình bày cách tiếp cận và thực hiện đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội nhân văn

TS. Phan Thị Thanh Huyền trình bày cách tiếp cận và thực hiện đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội nhân văn


 

Diễn giả và giảng viên tham dự Hội thảo

Diễn giả và giảng viên tham dự Hội thảo

Diễm Phúc – Khoa Ngoại ngữ


HÌNH ẢNH

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links