Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Chuyên gia Anh Ngữ Paul Metzger tổ chức Hội thảo Niềm tin và Giá trị đa văn hóa

   Paul Metzger là một chuyên gia Anh Ngữ cộng tác với Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang. Paul đã tổ chức Hội thảo về Niềm tin và Giá trị đa văn hóa dành cho sinh viên trong Trường vào ngày 11 tháng 12 năm 2021. Buổi Hội thảo thực hiện theo hình thức trực tuyến và có 194 người tham dự. Sau một vài bài hát giới thiệu văn hóa Mỹ và văn hóa Việt Nam, cô Huế - Trưởng Khoa Ngoại ngữ - phát biểu khai mạc Hội thảo. Sau đó, bạn MC (Trần Thị Hồng Ngọc, lớp 20AV) đã giới thiệu thông tin về diễn giả  Paul Metzger trước khi bắt đầu trình bày Hội thảo.

Người tham dự tham gia thảo luận

   Người tham dự được yêu cầu cung cấp những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nền văn hóa qua việc tham gia thảo luận ở các nhóm nhỏ trong 15 phút. Sau cuộc thảo luận, hai sinh viên Mỹ Xuyên (lớp 19AV) và bạn An Lộc (lớp 22QT) đã xung phong chia sẻ ý kiến của mình với người tham dự Hội thảo cùng với nhận các câu hỏi phụ. Tham dự Hội thảo, sinh viên có cơ hội hiểu biết sâu hơn về văn hóa Việt Nam của chính mình được so sánh với văn hóa Hoa Kỳ. Ngoài ra, chính sự so sánh này giúp người Việt học tiếng Anh cải thiện vốn kiến thức về ngoại ngữ này rất nhiều.

Người tham dự chụp hình lưu niệm

Người viết: Nguyễn Đức Hạnh


HÌNH ẢNH


ĐÍNH KÈM

STT Nội dung Tải về
1 Cross Cultural Workshop.pdf

Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links