Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Chuyên gia Anh Ngữ, Hoa Kỳ cộng tác với Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang rất vinh dự cộng tác với Paul Metzger, chuyên gia Anh Ngữ, Hoa Kỳ từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021.

   Thầy Paul tham gia giảng dạy kỹ năng Nghe - Nói tiếng Anh, tham gia Cộng đồng Anh Ngữ của Khoa, và tổ chức các hội thảo phát triển chuyên môn cho giảng viên trong Trường Đại học An Giang. Sau đây là những tâm sự của thầy Paul Metzger.

"Chào Quý Thầy/Cô và sinh viên của Trường Đại học An Giang. Tôi tên là Paul Metzger và tôi xin tự giới thiệu tôi là Chuyên gia Anh Ngữ của Hoa Kỳ làm việc tại các trường đại học trên thế giới. Học kỳ này, tôi làm việc với các đồng nghiệp ở Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang. Nhiệm vụ của tôi là phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, cộng tác với Cộng đồng Anh Ngữ và tham gia tổ chức các hội thảo giảng dạy tiếng Anh.

   Tôi sinh ra và lớn lên tại Thành phố New York và đã giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Thành phố New York cho các sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học. Tôi cũng dạy tiếng Anh ở Brazil và Guinea Bissau. Tôi và vợ tôi vừa mới về hưu, không còn dạy ở New York và bây giờ đang sống ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ở đây, chúng tôi học ngôn ngữ mới, văn hóa của người Bồ Đào Nha và cùng lúc này tôi rất vui học văn hóa Việt Nam khi làm việc với đồng nghiệp và sinh viên Việt. Thật vinh hạnh khi có cơ hội này và tôi mong đợi gặp tất cả mọi người."

 

Bài dịch - Nguyễn Đức Hạnh

 

 


HÌNH ẢNH


Announcements

Learning Resources

  • English
  • English
  • Chinese

Party - Associations

Links