Hình ảnh hoạt động

HỘI NGHỊ HỌC TỐT 2017 - KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC AN GIANG

  

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHOA ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2017-2018

THẦY TRÒ HÂN HOAN TRONG NIỀM VUI CỦA NĂM HỌC MỚI

CÁC BẠN NHIỆT LIỆT CỔ VŨ NHỮNG MÀN TRÌNH DIỄN ĐẶC SẮC CỦA SINH VIÊN TRONG KHOA

HAI PHÓ TRƯỞNG KHOA TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO TÂN THỦ KHOA

TÂN THỦ KHOA TẶNG HOA CHO ĐẠI DIỆN KHOA

PHÁT BIỂU CỦA TÂN THỦ KHOA CỦA KHOA

NHỮNG TRÒ CHƠI VUI TƯƠI VÀ ĐẦY TÍNH HÀI HƯỚC

PHÁT BIỂU CỦA CÔ PHÓ TRƯỞNG KHOA

NHỮNG TIẾT MỤC ĐƠN CA

           

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 6

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 6 NHIỆM KỲ 2017-2018 RA MẮT NHẬN NHIỆM VỤ TRƯỚC ĐẠI HỘI

CÔNG BỐ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

GIÂY PHÚT HỒI HỘP VÀ LÀM VIỆC CĂNG THẲNG CỦA BAN KIỂM PHIẾU

LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ

CÔNG ĐOÀN VIÊN NHIỆT LIỆT THAM GIA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

 

Một số hình ảnh hoạt động Spring Festival 2017

Ảnh: Nguyễn Cao Tùng, GV khoa Ngoại ngữ

 

 

Một số hình ảnh hoạt động Hội thảo tiếng Anh mùa hè

 Ảnh: Ths. Ngô Ngọc Hoà - GV Khoa Ngoại ngữ

 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

  

SPRING FESTIVAL

 

 ENGLISH SPEAKING ZONE

 

SUMMMER WORKSHOP