Tin tức và sự kiện

Hội thảo về Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và cơ hội học bổng tại Hoa Kỳ

Nhằm thông tin đến cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học An Giang (ĐHAG), cũng như học sinh của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (ĐHAG) về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và các cơ hội học bổng tại Hoa Kỳ, Trường ĐHAG có kế hoạch mời Gs.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016-2017

       Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 củ UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng toàn ngành và công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2016-2017.

Trang