Tin tức và sự kiện

Hội thảo tiếng Anh mùa hè - Môi trường rèn luyện Anh ngữ bổ ích

     Trong những ngày giữa hè năm 2017, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang lại được vinh dự chào đón các tình nguyện viên đến từ bang Texas, Hoa Kỳ, đến tổ chức Hội thảo tiếng Anh mùa hè cho cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

Bản tin Hội thảo về "Viết đề cương nghiên cứu"

       Vào ngày 23/05/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo về cách viết Đề cương nghiên cứu khoa học (Writing Research Proposal) do Ts. Frashid Moghimi, TNV tại khoa thực hiện. Hội thảo này hướng đến cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường.

Trang