Tin tức và sự kiện

Thông báo Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Ngoại ngữ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khoa Ngoại ngữ Lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2018.

Sẽ diễn ra tại HT 180B.

Lúc 17g30p ngày thứ Bảy 28.10.2017.

vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị các đồng chí đại biểu thu xếp công việc, tham dự đầy đủ.

Trang