Tin tức và sự kiện

Bản tin Hội thảo về "Viết đề cương nghiên cứu"

       Vào ngày 23/05/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo về cách viết Đề cương nghiên cứu khoa học (Writing Research Proposal) do Ts. Frashid Moghimi, TNV tại khoa thực hiện. Hội thảo này hướng đến cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường.

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

    Thực hiện Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, cụ thể như sau:

    Cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày duy nhất vào ngày 06/04/2017, tức ngày 10/3 âm lịch.

THÔNG BÁO VỀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG TRA CỨU MỤC LỤC THƯ VIỆN

     Nhằm giúp cho sinh viên khóa mới hiểu rõ hơn về cách tra cứu các mục lục tại Thư viện. Thư viện trường Đại học An Giang tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Kỹ năng tra cứu mục lục thư viện". 

     Thời gian: 03 ngày (từ ngày 28/3 đến 30/3/2017)

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

Vào chiều ngày 26/02/2017, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về Kiểm tra và Đánh giá (Testing and Assessment) trong giảng dạy tiếng Anh nói chung và các môn rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (Nghe và Viết) nói riêng. Năm báo cáo viên bao gồm: ThS. Trương Thị Thanh Nga – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật, ThS.

Trang