Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội thảo về Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và cơ hội học bổng tại Hoa Kỳ

Nhằm thông tin đến cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học An Giang (ĐHAG), cũng như học sinh của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (ĐHAG) về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và các cơ hội học bổng tại Hoa Kỳ, Trường ĐHAG có kế hoạch mời Gs. Dennis Floyd Berg, Cựu giáo sư của ĐH bang California, Hoa Kỳ (kiêm Cố vấn của Trung tâm Seameo Retrac tại TP. HCM) đến Trường chia sẻ với người tham dự về thông tin trên. Buổi báo cáo sẽ là cơ hội để người tham dự có thêm những thông tin về các loại trường, ngành đào tạo phổ biến ở Hoa Kỳ, chi phí, tiêu chí học tập tại Hoa Kỳ cũng như các nguồn học bổng tại Hoa Kỳ.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

-         Cán bộ - Giảng viên và Sinh viên của Trường Đại học An Giang;

-         Học sinh của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

-         Số lượng tham dự dự kiến: 300

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

1.      Thời gian: Từ 08:30 – 10:30, Ngày 25/10/2016

2.      Địa điểm: Hội trường 300A, khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.

3.      Người trình bày: Gs. Dennis Floyd Berg, Cựu giáo sư của ĐH bang California, Hoa Kỳ; kiêm Cố vấn của Trung tâm Seameo Retrac tại TP.HCM.

4.      Phiên dịch:

-         Ô. Trần Ngọc Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế;

-         Ô. Võ Hồng Na Uy, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Quí Thầy Cô và các em Sinh viên vui lòng đăng ký tham dự TẠI ĐÂY