THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016-2017

       Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 củ UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng toàn ngành và công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2016-2017.

       Chi tiết mời xem tại đây.