THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA TẠI ĐẠI HỌC CHONBUK (HÀN QUỐC)

     Nhằm giúp cho sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa xứ sở Hàn Quốc, Trường ĐHAG thông tin đến sinh viên Chương trình trao đổi Văn hóa (The Feeling Korea Program) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

     Thông tin chi tiết mời xem tại đây.