BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT TẠI VIỆT NAM

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm thông tin đến cán bộ và giảng viên của Trường Đại học An Giang về một số chương trình của Fulbright tại Việt Nam, Trường Đại học An Giang có kế hoạch mời Gs. Dennis Floyd Berg, Cựu giáo sư của ĐH bang California, Hoa Kỳ (kiêm Cố vấn của Trung tâm Seameo Retrac tại TP.HCM) đến chia sẻ với người tham dựthông tin về chương trình thạc sĩ, chương trình học giả và chương trình trợ giảng của Fulbright. Buổi báo cáo sẽ là cơ hội để người tham dự  có thêm những thông tin về quy trình, tiêu chí tuyển chọn, hướng dẫn chuẩn bị, nộp hồ sơ hồ sơ và trao đổi các câu hỏi liên quan đến chương trình Fulbright.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

-         Cán bộ - Giảng viên của Trường Đại học An Giang và cán bộ Sở, ngành tỉnh có quan tâm

-         Số lượng tham dự dự kiến: 80

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

1.      Thời gian: Từ 14:00 – 17:00, Ngày 19/7/2016

2.      Địa điểm: Phòng họp 2, khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.

3.      Người trình bày: Gs. Dennis Floyd Berg, Cựu giáo sư của ĐH bang California, Hoa Kỳ; kiêm Cố vấn của Trung tâm Seameo Retrac tại TP.HCM.

4.      Phiên dịch: Ô. Trần Ngọc Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Vui lòng đăng ký tham dự TẠI ĐÂY