CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI ĐH BANG INDIANA, HOA KỲ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tiếp theo Hội thảo giới thiệu về lịch sử một số dụng cụ âm nhạc (kèn Trumpet, Horn, Trombone, Tuba); Trường Đại học An Giang có kế hoạch phối hợp với Đại học Indiana, Hoa Kỳ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH An Giang cũng như cán bộ các sở, ban ngành có liên quan cơ hội thưởng thức văn nghệ. Đêm diễn hòa nhạc của nhóm ngũ tấu kèn đồng đến từ các giáo sư âm nhạc của ĐH Indiana và chương trình biểu diễn văn nghệ của giảng viên Trường Đại học An Giang và diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang sẽ là cơ hội cho người tham dự cảm nhận văn hóa Âm nhạc Việt – Hoa Kỳ.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

-         Cán bộ - Giảng viên và Sinh viên của Trường Đại học An Giang.

-         Đại diện các sở, ban ngành có liên quan: Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh AG, Trung tâm Văn hóa tỉnh AG, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh AG.

-         Số lượng dự kiến: 300 người

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BIỂU DIỄN, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

v Thời gian: Từ 18:00 – 21:00, Ngày 23/7/2016

v Địa điểm: Hội trường 300A, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.

v Người trình bày:

-                                                        ĐH Bang Indiana, Hoa Kỳ:

1.      Ô. Brian Thomas Kilp, Giáo sư Âm nhạc;

2.      Ô. Randall Thomas Mitchell, Giáo sư Âm nhạc;

3.      Ô. Eddie Keone Ludema, Cán bộ Âm nhạc;

4.      Ô. Glen Michael Dimick, Giảng viên Âm nhạc;

5.      Ô. Daniel Patrick Kelly, Phó Giáo sư Âm nhạc.

-        Giảng viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang và một số diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang.

Đại biểu và khách mời tham dự không cần đăng ký trước.