THÔNG BÁO VIỆC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp 2016

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (đến tháng 6/2016) về việc nhận bằng tốt nghiệp. Cụ thể như sau:

   Thông báo chí tiết mời xem tập tin đính kèm.