TỔ CHỨC LỄ BÁO CÔNG VÀ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SV XUẤT SẮC, GIỎI

Thông báo về việc tổ chức Lễ báo công và Lễ tốt nghiệp cho Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm 2016

Mời xem thông tin chi tiết trong file đính kèm