THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HÈ

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2015-2016

     Sinh viên đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 7g30 ngày 01/6/2016 đến 17g00 ngày 03/6/2016.

    Sau khi kết thúc đăng ký, tùy tình hình số lượng sinh viên đăng ký thực tế, Phòng Đào tạo sẽ xem xét nhóm nào sẽ bị hủy.

Lưu ý: Đối với các nhóm có cột NMH (Nhóm môn học)  là Z, Z1, Z2,... chỉ các sinh viên đăng ký học lại hoặc đăng ký họccải thiện được phép đăng ký học các nhóm này.