THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II

Thông tin về việc xét tốt nghiệp học kỳ đợt 2 (06/2016):

1. Số lần xét: Dự kiến trong tháng 6/2016, Nhà trường sẽ tổ chức 02 đợt xét tốt nghiệp vào ngày 01/6/2016 và 13/6/2016. SV đủ điều kiện tốt nghiệp vào 02 lần xét này sẽ được dự lễ tốt nghiệp.

2. SV có thể xem danh sách đủ/không đủ điều kiện tốt nghiệp ở các liên kết sau (dạng file pdf): Danh sách đủ điều kiệnDanh sách không đủ điều kiện (cập nhật đến ngày 24/05/2016). Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm điểm tổng kết học phần được cập nhật vào hệ thống.

3. Các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do trả nợ các học phần thay thế hoặc tương đương phải khẩn trương thực hiện các thủ tục thay thế môn học.

4. Nếu có thắc mắc có liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp và các thủ tục khác, SV cần liên hệ ngay với cố vấn học tập để được tư vấn hoặc liên hệ Thầy Trần Châu Phúc (Phòng KT06 - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng) hoặc Cô Mã Ngọc Linh (Phòng ĐT05 - Phòng Đào tạo). SV cũng có thể liên hệ qua email của Phòng Đào tạo (aao@agu.edu.vn).