Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC

         Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

 Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học An Giang phối hợp với trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau:

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm