Thành tích thi đua

 THÀNH TÍCH THI ĐUA CỦA GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

 1. Th.s NGUYỄN THỊ TÂM - Phó trưởng Khoa

 • Năm học 2007- 2008:  được công nhận Chiến sĩ Thi đua cơ sở theo quyết định số: 1155/QĐKT- ĐHAG ngày 27/8/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh trao tặng.
 • Năm học 2008 - 2009: được công nhận Chiến sĩ Thi đua cơ sở theo quyết định số: 1457/QĐKT- ĐHAG ngày 08/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.
 • Năm học 2009 - 2010 nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao Động Tỉnh An Giang đạt thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 5 năm từ năm 2005-2009.
 • Tháng 09/2010, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học An Giang, nhà trường đã trao tặng Bảng Vàng ghi nhận công lao đóng góp của bản thân đối với sự phát triển của trường giai đoạn 2000 - 2010.
 • Nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trao tặng: đạt thành tích Xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào tháng 10 năm 2010.
 • Tháng 11/2010, nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh trao tặng: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 2 năm liền (năm học 2008-2009, 2009-2010).
 • Đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua” cấp tỉnh vào năm học 2010-2011 do đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm học liền 2009, 2010, 2011.
 • Nhận Giấy khen đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009, 2010, 2011 của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Khối Dân Chính Đảng Tỉnh An Giang vào tháng 05/2012. 
 • Được Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường bình bầu là công đoàn viên xuất sắc cấp tỉnh năm 2013.
 • Tháng 11/2014, nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh trao tặng: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở 2 năm liền (năm học 2012-2013, 2013-2014).
 • Nhận được giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trao tặng: đạt thành tích Tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào tháng 5 năm 2015.
 • Tháng 11/2015, nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh trao tặng: Đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển ngành giáo dục tỉnh An Giang, giai đoạn 2000-2015.
 • Nhận Bảng ghi công của Trường Đại học An Giang do bản thân đã có đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2000-2015 vào tháng 12 năm 2015.

 

2. Th.s NGÔ NGỌC HÒA

 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014

 

3. Th.s LÝ VĂN HÀ

 • Giấy khen đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc năm 2003 – 2004 của CĐCS Trường Đại Học An Giang tặng.
 • Giấy khen Công đoàn viên giỏi năm 2004 – 2005 của CĐCS Trường Đại Học An Giang tặng.
 • Giấy khen Đoàn viên ưu tú năm 2004 – 2005 của Đoàn Trường Đại Học An Giang tặng.
 • Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2004 – 2005 của Đoàn Trường Đại Học An Giang tặng.
 • Giấy khen hoàn thành xuất sắc hoạt động của Ban liên lạc đồng hương Kiên Giang năm 2004 – 2005 của tỉnh Đoàn Kiên Giang tặng.
 • Giấy khen Bài viết xuất sắc nhất đợt thi hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 của Chi bộ ĐCSVN tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tặng.
 • Giấy khen đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn – Hội năm 2010 – 2011 của Chi bộ ĐCSVN tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tặng.
 • Giấy khen Công đoàn viên tiên tiến năm học 2011 – 2012 của CĐCS Trường Đại Học An Giang tặng.
 • Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.
 • Công đoàn viên tiên tiến năm học 2016 – 2017