Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Nhân sự

 

TRƯỞNG KHOA
  TRẦN THỊ THANH HUẾ
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng Khoa Ngoại ngữ 
E-mail ttthue@agu.edu.vn
Chuyên môn
- Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ, 1998 (Cử nhân)
Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003 (Thạc sĩ)
- Giáo dục, Đại học Victoria University of Wellington (New Zealand), 2016 (Tiến sĩ)
   

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHAN THỊ THANH HUYỀN
Học vị Tiến  sĩ
Chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ
E-mail ptthuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ, 1999 (Cử nhân)Giáo dục, Đại học Bluffton, 2004 (Thạc sĩ)- Giáo dục ngôn ngữ, Đại học Queensland, 2019 (Tiến sĩ) 
   

 

 

 

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
BÙI LÊ DIỄM TRANG
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn
E-mail bldtrang@agu.edu.vn
Chuyên môn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ, 2002 (Cử nhân)- Nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Queensland, Australia, 2011 (Thạc sĩ)- Ngôn ngữ ứng dụng, Đại học Victoria of Wellington, 2019 (Tiến sĩ)
   
Ông NGÔ NGỌC HÒA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
E-mail nnhoa@agu.edu.vn
Chuyên môn - Sư phạm tiếng Anh, Đại học Cần Thơ, năm 1998 (Cử nhân)- Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, Đại học Cần Thơ, năm 2010 (Thạc sĩ)
   

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó trưởng bộ môn
E-mail ntanguyet@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm Anh, Đại học Càn Thơ (Cử nhân)- Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh, Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn , Tp HCM, 2008 (Thạc sĩ)
   
NGUYỄN THỊ NHẬT MINH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntnminh@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Cần Thơ - 2004 (Cử nhân)- Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Cần Thơ - 2010 (Thạc sĩ)
   
LÝ THỊ THANH TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ltttruc@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm tiếng Anh - Đại học An Giang - 2004 (Cử nhân)- Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Đại học Cần Thơ - 2008 (Thạc sĩ)- Ngôn ngữ học (Thạc sĩ nghiên cứu) - Macquarie University - 2016 (Thạc sĩ)- Ngôn ngữ học - Macquarie University - 2020 (Tiến sĩ)
   
PHAN THỊ MINH TUYỀN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptmtuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm Anh, Đại học An Giang, 2004 (Cử nhân)- Applied Linguistics, The University of Queensland, Australia, 2014 (thạc sĩ)
   
NGUYỄN THỊ THÙY DAO
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nttdao@agu.edu.vn
Chuyên môn Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học An Giang, 2004 (Cử nhân)- Lý luận và Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ, 2011 (Thạc sĩ) 
   

 

TRƯƠNG NHƯ NGỌC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnngoc@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
HUỲNH CHÍ XUÂN HUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail hcxhuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
TRẦN THỊ BÍCH DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ttbdung@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
BÙI THỊ THÙY TRANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail btttrang@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
  NGUYỄN THỊ THU DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nttdung@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   

 

 

BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN
Học vị Tiến sĩ 
Chức vụ Giảng viên
E-mail btknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  (đang học nghiên cứu sinh)
Ông NGUYỄN TIẾN NGỌ
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nguyentienngo@gmail.com
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  (Đang học nghiên cứu sinh)

 

Ông LÊ ĐỖ THÁI
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ldthai@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
   
 Bà  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail  ntnanh@agu.edu.vn
Chuyên môn  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
   
BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC VÀ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH
TRƯƠNG THỊ THANH NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ P. Trưởng BM NNH & DTTA
E-mail tttnga@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư Phạm Anh, Đại học Cần Thơ (1993)

- Ngôn ngữ học ứng dụng, Nam Quuensland (2004)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông LÊ THÁI HƯNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail lthaihung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Ngôn ngữ và Văn chương Anh, Đại học Tổng hợp (nay là ĐH. KHXH&NV TP.HCM, 1991)

- Lý luận và Phương pháp dạy tiếng Anh, ĐH. KHXH&NV TP.HCM (2008)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ P. Trưởng BM NNH & DTTA
E-mail ntxbinh@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Chuyên ngành Anh văn, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM (1999)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Trường ĐH Mở Tp. HCM (2011)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtdphucvn@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Anh văn - Đại học Cần Thơ (2002)

- Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - Đại học Cần Thơ (2010) 

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnploan@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Giảng dạy Tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (2002)

- Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Curtin (2009)

  NCS
  PHAN THỊ THÙY DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail pttdung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- ĐH Sư Phạm Tiếng Anh, ĐHTC Cần Thơ (2001)

- Lí Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh, Ho CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY (2011) 

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết

 

NGUYỄN THỊ ÁNH GƯƠNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntaguong@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, ĐHAG (2007)

- LL&PPGD môn tiếng Anh, ĐHCT (2015)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông ĐẶNG QUANG ĐIỂM
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dqdiem@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Cử nhân Sư phạm tiếng Anh, ĐH Cần Thơ (1996)

- LL & PPDH Bộ môn tiếng Anh, ĐH Cần Thơ (2010)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết

 

  Ông TRẦN THANH GIANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail thanh-giang.unimelb@outlook.com
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ (2008)

- Giảng dạy Tiếng Anh (Trường Đại học La Trobe; 2012)

- Ngôn ngữ học Ứng dụng (Trường Đại học Melbourne; 2013)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ndhanh@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh (2003)

- Giảng dạy Ngôn ngữ Anh và Văn chương, Trường Đại học Ateneo De Manila, Philippines (2010)

  Đang học Nghiên Cứu Sinh tại Thái Lan
 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntxhue@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang (2010)

- Lý luận & Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại học Cần Thơ (2013)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
PHẠM THỊ KIM NGUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Th.s Giáo dục học
  Đang học Nghiên Cứu Sinh tại Mỹ

 

Ông CHI ĐÔ NA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail cdna@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang (2010)

- Giảng dạy tiếng Anh, Đại học La Trobe - Australia (2014)

  NCS
ĐỖ THỊ NGỌC NHI
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtnnhi@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Anh, trường Đại học An Giang (2010)

- LL & PPDH Bộ môn tiếng Anh, ĐH Cần Thơ (2017)

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntdung@agu.edu.vn
Chuyên môn

- Sư phạm Tiếng Anh - Đại học An Giang (2009)

- Ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Anh) - Đại học Curtin - (2015)

 

NCS

BỘ MÔN NGÔN NGỮ PHÁP - TRUNG - NHẬT

 

HUỲNH LÊ THIÊN TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
E-mail hlttruc@gmail.com
Chuyên môn - Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp - Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Cử nhân)- Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Pháp - Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - năm 2009 ( Thạc sĩ)
   
CHÂU NGỌC YẾN LÊ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail cnyenle@agu.edu.vn
Chuyên môn - Cử nhân Ngữ văn Pháp, ĐH KHXH&NV TP. HCM, 1998 (Cử nhân)- PPGD Tiếng Pháp, ĐHSP TP.HCM, 2003
   
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail httnga@agu.edu.vn
Chuyên môn - Tiếng Trung- NCS
   
Ông LƯ QUỐC ĐỐNG
Học vị Cử nhân
Chức vụ Giảng viên
E-mail lqdong138@gmail.com
Chuyên môn Cử nhân tiếng Trung, tại trường KHXH - NV, năm 2006
   
VÕ THỊ MINH PHỤNG
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail vtmphung@agu.edu.vn
Chuyên môn Tiếng Trung, Đại học Sư phạm Huế, năm 2005. (Cử nhân)- Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Yuanze Taiwan, năm 2011 (Thạc sĩ)- Văn học Cổ đại Trung Quốc, Đại học Sư phạm Thượng Hải, năm 2016 (Tiến sĩ)
   
Ông NGUYỄN CAO TÙNG
Học vị CN
Chức vụ Giảng viên
E-mail caotung7997@gmail.com
Chuyên môn Tiếng Nhật.
   
Ông PHẠM VĂN MINH
Học vị Cử nhân
Chức vụ Trợ lý văn thư, Bí thư chi bộ sinh viên Khoa Ngoại ngữ
E-mail pvminh@agu.edu.vn
Chuyên môn - Sư phạm Nga văn, hệ dài hạn tập trung, Đại học Cần Thơ, năm 1989- Đại học tại chức ngành SP Anh Văn, Đại học Cần Thơ, năm 1999