Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Nhân sự

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
  TRẦN THỊ THANH HUẾ
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ 
E-mail ttthue@agu.edu.vn
Chuyên môn
-  Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Thạc sỹ)
-  Giáo dục (Tiến sỹ)
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH
Ông NGÔ NGỌC HÒA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn
E-mail nnhoa@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó trưởng bộ môn
E-mail ntanguyet@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ NHẬT MINH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntnminh@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
LÝ THỊ THANH TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ltttruc@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh  (đang học Nghiên cứu sinh)
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
PHAN THỊ MINH TUYỀN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptmtuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn Ngôn ngữ học ứng dụng
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ THÙY DAO
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nttdao@agu.edu.vn
Chuyên môn ThS LL & PPGD tiếng Anh  (đang học Nghiên cứu sinh)
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
TRƯƠNG NHƯ NGỌC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnngoc@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
HUỲNH CHÍ XUÂN HUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail hcxhuyen@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
TRẦN THỊ BÍCH DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ttbdung@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
BÙI THỊ THÙY TRANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail btttrang@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
  NGUYỄN THỊ THU DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nguyenthudung.agu@gmail.com
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết

 

 

BÙI THỊ KHÔI NGUYÊN
Học vị Tiến sĩ 
Chức vụ Giảng viên
E-mail btknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  (đang học nghiên cứu sinh)
Ông NGUYỄN TIẾN NGỌ
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nguyentienngo@gmail.com
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  (Đang học nghiên cứu sinh)

 

BÙI LÊ DIỄM TRANG
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail bldtrang@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
  (đang học nghiên cứu sinh)
Ông LÊ ĐỖ THÁI
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ldthai@agu.edu.vn
Chuyên môn LL & PPGD BM  Tiếng Anh 
   
 Bà  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Học vị  Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail  ntnanh@agu.edu.vn
Chuyên môn  Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh
   Xin xem tiếp thông tin chi tiết
BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC VÀ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH
TRƯƠNG THỊ THANH NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn
E-mail tttnga@agu.edu.vn
Chuyên môn Ngôn ngữ học ứng dụng
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông LÊ THÁI HƯNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail lthaihung@agu.edu.vn
Chuyên môn Dẫn Luận Ngôn Ngữ, Dịch Tuật, Ngữ Pháp
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ XUÂN BÌNH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ntxbinh@gmail.com
Chuyên môn Biên Phiên Dịch Thương Mại, Phân Tích Diễn Ngôn, Ngữ Pháp
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtdphucvn@gmail.com
Chuyên môn Biên Phiên Dịch Thương Mại, Phân Tích Diễn Ngôn, Ngữ Pháp
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
TÔ NGUYỄN PHƯƠNG LOAN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail tnploan@agu.edu.vn
Chuyên môn Dịch Thuật, AVCN Hóa
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
  PHAN THỊ THÙY DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail pttdung@agu.edu.vn
Chuyên môn Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết

 

NGUYỄN THỊ ÁNH GƯƠNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail nt.anhguong@gmail.com
Chuyên môn Ngữ Nghĩa Học, Ngữ Pháp
  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông ĐẶNG QUANG ĐIỂM
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dqdiem@agu.edu.vn
Chuyên môn

Tiếng Anh 1.2; Ngữ Pháp

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết

 

  Ông TRẦN THANH GIANG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail thanhgiang.agu@gmail.com
Chuyên môn

Tiếng Anh Thương Mại, Tiếp thu Ngôn Ngữ Thứ Hai, Tiếng Anh 1,2

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ndhanh@agu.edu.vn
Chuyên môn

Văn Chương Mỹ, Anh 

  Đang học Nghiên Cứu Sinh tại Thái Lan
 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail xuanhuenguyen@gmail.com
Chuyên môn

Cú pháp; Văn Chương Mỹ

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
PHẠM THỊ KIM NGUYÊN
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail ptknguyen@agu.edu.vn
Chuyên môn

Th.s Giáo dục học

  Đang học Nghiên Cứu Sinh tại Mỹ

 

Ông CHI ĐÔ NA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail chidona.ag@gmail.com
Chuyên môn

Dịch Thuật,Hoa Kỳ Học, Hình Thái Học

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
ĐỖ THỊ NGỌC NHI
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail dtnnhi@agu.edu.vn
Chuyên môn

Tiếng Anh 1.2, LL & PPGD tiếng Anh

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
NGUYỄN THỊ DUNG
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail

ntdung@agu.edu.vn

Chuyên môn

Ngôn ngữ học ứng dụng

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
BỘ MÔN NGÔN NGỮ PHÁP - TRUNG - NHẬT

 

HUỲNH LÊ THIÊN TRÚC
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail hlttruc@gmail.com
Chuyên môn

Tiếng Pháp, kiêm nhiệm công tác văn thư

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
CHÂU NGỌC YẾN LÊ
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail cnyenle77@gmail.com
Chuyên môn

Tiếng Pháp, kiêm nhiệm công tác văn thư

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail httnga@agu.edu.vn
Chuyên môn

Tiếng Trung, kiêm nhiệm công tác văn thư

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
Ông LƯ QUỐC ĐỐNG
Học vị CN
Chức vụ Giảng viên
E-mail lqdong138@gmail.com
Chuyên môn

Tiếng Trung, kiêm nhiệm công tác văn thư

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết
VÕ THỊ MINH PHỤNG
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
E-mail vtmphung@agu.edu.vn
Chuyên môn

Văn học Trung Quốc

   
Ông NGUYỄN CAO TÙNG
Học vị CN
Chức vụ Giảng viên
E-mail caotung7997@gmail.com
Chuyên môn

Tiếng Nhật, kiêm nhiệm công tác văn thư

  Xin xem tiếp thông tin chi tiết