Gấp!! Lịch thi Online Tuần 6,7 (Dự kiến thi ngày 9,10/10/2021)

        Phòng Khảo thí & ĐBCL vừa gửi Lịch thi dự kiến tuần 6,7; Các bạn sinh viên Khoa Ngoại ngữ cùng vào xem nhé (Lịch thi trong file đính kèm); Lịch này dành cho các lớp chính quy (DH19,20,21,CD44,45). Nếu có gặp khó khăn gì các bạn nhờ CVHT hoặc gửi thông tin về mail nhtyen@agu.edu.vn (trước 10h30 ngày 4/10/2021) để được hỗ trợ nhé.     
Dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc Học và Thi, Các bạn Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ nhớ giữ gìn sức khỏe và chủ động ôn tập nhé.
Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!

attachment: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon LICH THI 202_chinhthuc_Tuan 6,7 - Gui.pdf505.55 KB