Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2021-2022 (lần 2)

Các bạn sinh viên có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Tổ Y tế (số điện thoại trong văn bản) để được tư vấn nha!