Hoạt động ngoại khóa

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN CỦA KHOA NĂM HỌC 2017-2018

THẦY TRÒ HÂN HOAN TRONG NIỀM VUI CỦA NĂM HỌC MỚI

CÁC BẠN NHIỆT LIỆT CỔ VŨ NHỮNG MÀN TRÌNH DIỄN ĐẶC SẮC CỦA SINH VIÊN TRONG KHOA

HAI PHÓ TRƯỞNG KHOA TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO TÂN THỦ KHOA

TÂN THỦ KHOA TẶNG HOA CHO ĐẠI DIỆN KHOA

PHÁT BIỂU CỦA TÂN THỦ KHOA CỦA KHOA

NHỮNG TRÒ CHƠI VUI TƯƠI VÀ ĐẦY TÍNH HÀI HƯỚC

PHÁT BIỂU CỦA CÔ PHÓ TRƯỞNG KHOA

NHỮNG TIẾT MỤC ĐƠN CA

           

 

Giới thiệu chung các hoạt động ngoại khóa của Khoa

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa của Khoa

Hội thảo tiếng Anh mùa hè năm 2017

Bản tin Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm 2017

Hình ảnh Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm 2017

Lễ hội Mùa Xuân - Spring Festival 2017 

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp năm 2016

Hội thảo tiếng Anh mùa hè năm 2016

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo khoa học năm 2016