Thông báo về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2, liên thông, vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Đại học An Giang

       Trường Đại học An Giang thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển sinh cụ thể như sau: 

755-TB-ĐHAG

 

755-TB-ĐHAG