Học bổng Chương trình trao đổi sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc

    Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc thông báo Học bổng Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn và dài hạn học kì 2 (tháng 09) năm 2021 như sau:

    1) Đối tượng tuyển sinh:

         ‐ Là sinh viên chính quy, đang theo học tại các chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Anh Du Lịch của AGU

         Là sinh viên có thành tích tốt, đạo đức tốt và được sự tiến cử của AGU.

    2) Chỉ tiêu: 05 sinh viên

    3) Thời gian nhập học:

           Dự kiến 13.08.2021

    4) Sinh viên trúng tuyển Học bổng Chương trình trao đổi ngắn hạn (01 học kì), dài hạn (02 học kì) của BUFS được nhận Học bổng miễn 100% học phí trong thời gian theo học tại BUFS.