Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang tham gia khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy TOEIC định hướng kỹ năng nói và viết

       Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang tham gia khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy TOEIC định hướng 02 kỹ năng (nói và viết) của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

            Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM)

            Thời gian: từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 01 năm 2021

      Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy TOEIC theo định hướng 02 kỹ năng nói và viết để đóng góp vào chất lượng giảng dạy tiếng Anh của Trường Đại học An Giang.

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chụp hình lưu niệm cùng Thầy Hải (chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng nói)

 

 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chụp hình lưu niệm với giảng viên các trường bạn và Thầy Hải

 

Các giảng viên tham dự khóa tập huấn chụp hình lưu niệm với Thầy Hải

Buổi phát Giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng