59 sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận Học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

    Xin chúc mừng 59 sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận Học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 với tổng số tiền là: 272, 900, 000. Đây là Học bổng dành cho các sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi và xuất sắc.

attachment: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Hoc bong KK hoc tap-hk2-19-20.pdf14.28 MB