TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH "LIFE" VÀ "PATHWAYS"

 

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại phòng 222, Khu Văn phòng Khoa, Khoa Ngoạị ngữ phối hợp với NXB National Geographic Learning Vietnam tổ chức thành công Chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chuyên giáo trình “Life” và tiếng Anh chuyên ngành giáo trình “Pathways” tái bản lần 2 cho giảng viên trong và ngoài Khoa.

Các giảng viên tham gia tập huấn

Mục tiêu của Chương trình tập huấn là tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trong và ngoài Khoa chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh chuyên và không chuyên với chuyên gia từ NXB National Geographic Learning Vietnam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạọ tiếng Anh chuyên ngành và không chuyên ngành.
 
 
Giáo trình Life dành cho tiếng Anh không chuyên
 
ThS Rudi Cohen chia sẻ kinh nghiệp tại buổi tập huấn
 
Tại buổi hội thảo giảng viên tiếng Anh được ThS Rudi Cohen, chuyên gia đào tạo giáo viên và tư vấn học thuật, NXB National Geographic Learning Vietnam chia sẻ triết lý biên soạn sách, triết lý giáo dục và phương pháp giảng dạy giáo trình “Life” và “Pathways”, hướng dẫn phương pháp giảng dạy một bài hoàn chỉnh trong giáo trình và cách sử dụng các nguồn tài liệu bổ trợ cho bài dạy, cách thức tích hợp kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện vào các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài dạy. Giảng viên tham dự cũng có phần trao đổi và thảo luận với chuyên gia giảng dạy tiếng Anh NXB National Geographic Learning Vietnam về các vấn đề liên quan khi đưa vào sử dụng 2 giáo trình này dạy tiếng Anh chuyên và không chuyên ngành.
 
Giảng viên tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên và đại diện NXB