Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Bộ môn Pháp-Trung-Nhật

BỘ MÔN PHÁP - TRUNG - NHẬT

I. Nhiệm vụ

     - Giảng dạy tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nhật là ngoại ngữ 2 cho sinh viên học các ngành khác của trường.

     -  Kiêm nhiệm công tác văn thư.

II. Mục tiêu đào tạo

      - Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nhật.

      - Sinh viên hoàn thành học phần 1 và 2, đạt được năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết).

      - Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình đào tạo khác.

III. Đội ngũ giảng viên  

STT

 GIẢNG VIÊN

CHUYÊN MÔN

 GHI CHÚ

E-mail

1

Nguyễn Thị Tâm

ThS., GVC

Trưởng Bộ môn

(Kiêm nhiệm)

nthitam@agu.edu.vn

2

Huỳnh Công Lộc

ThS.

GV T.Pháp

conglocag@gmail.com

3

Châu Ngọc Yến Lê

ThS.

GV T.Pháp

cnyenle77@gmail.com

4

Huỳnh Lê Thiên Trúc

ThS.

GV T.Pháp

hlttruc@gmail.com

5

Huỳnh Thị Tố Nga

ThS.

GV T.Trung

httnga@agu.edu.vn

6

Lý Văn Hà

ThS.

GV T.Trung

lvha@agu.edu.vn

7

Lư Quốc Đống

CN

GV T.Trung

lqdong138@gmail.com

8

Võ Thị Minh Phụng

TS.

GV T.Trung

vtmphung@agu.edu.vn

9

Nguyễn Cao Tùng

CN

GV T.Nhật

caotung7997@gmail.com 

10

Phạm Thị Trúc Ly

CN

Trưởng nhóm văn thư

pttly@agu.edu.vn