Bộ môn Pháp-Trung-Nhật

BỘ MÔN PHÁP - TRUNG - NHẬT

I. Nhiệm vụ

     - Giảng dạy tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật là ngoại ngữ 2 cho sinh viên học trường Đại học An Giang.

   II. Mục tiêu đào tạo

      - Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá Pháp,  Trung Quốc và Nhật.

      - Sinh viên hoàn thành học phần 1 và 2, đạt được năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết).

      - Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình đào tạo khác.

III. Đội ngũ giảng viên  

 

1. ThS Huỳnh Lê Thiên Trúc (Phó trưởng Bộ môn)

2. ThS Châu Ngọc Yến Lê

3. CN Lư Quốc Đống

4. ThS Huỳnh Thị Tố Nga (NCS)