Sôi nổi cùng ngày hội tìm hiểu ẩm thực Hoa Kỳ

Sôi nổi cùng ngày hội tìm hiểu ẩm thực Hoa Kỳ

Ngày 19/7/2020, Thư viện phối hợp với Đoàn khoa Ngoại ngữ và Câu lạc bộ tiếng Anh triển khai hoạt động kỳ 2 của chương trình "Tìm hiểu văn hóa Hoa Kỳ" với chủ đề "Ngày hội tìm hiểu ẩm thực Hoa Kỳ". Chương trình đã thu hút gần 200 lượt sinh viên đến giao lưu, tìm hiểu.

 Mời bạn đọc cùng nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi, sôi nổi của ngày hội qua phóng sự ảnh sau của tác giả Hữu Lợi và Cẩm Thiêu 

http://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=210...

Nguồn: e-News