HÌNH ẢNH HỘI THẢO CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

GV và SV khoa Ngoại ngữ tham dự Hội thảo Enhancing teachers' capacities in EFL teaching and learning 

 

Hội thảo về Đời sống học đường của sinh viên Hoa Kỳ năm 2019

 

 

 

Hội thảo Tiếng Anh mùa hè