CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

  SV khoa Ngoại ngữ hỗ trợ phiên dịch chương trình Học tập qua hoạt động phục vụ cộng đồng

 

SV khoa Ngoại ngữ hỗ trợ phiên dịch chương trình Vietnam Field School của Đại học Quốc Gia Úc

 

SV Khoa Ngoại ngữ tham dự chương trình giao lưu ẩm thực cùng với SV Đại học Quốc Gia Úc

 

 

SV Khoa Ngoại ngữ cùng quý thầy cô tham gia Tư vấn tuyển sinh 2019