LỄ TỐT NGHIỆP KHOA NGOẠI NGỮ NĂM 2019

 

 

Nghi thức chào cờ

  

Khen thưởng thủ khoa ngành, SV tốt nghiệp loại xuất sắc & giỏi 

 

Tân khoa Thái Thị Mỹ Châu đại diện sinh viên phát biểu

 

 

TS Trần Thị Thanh Huế - Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoa 

 

 

 Chụp ảnh lưu niệm